Изграждане и грижи за зелените площи

Изграждане и грижи за зелените площи

Публикувано от на

Последна промяна на 10 май 2007 г.

Въпросът за създаване на зелените площи и грижата за тях е един от най-важните за добрия изглед на вашия двор. Затова, за да можете дори сами да си ги направите на "професионално" ниво, ще ви опиша практиките на най-добрите специалисти - грийнкийпъри /greenkeeper/, които създават и се грижат за най-големите зелени площи - игрищата за голф.

Създаването и поддръжката на зелените площи на игрищата за голф, известна още като greenkeeping, използва най-съвременни научно обосновани методи и технологии. Тук ще ви "осветля" по темата, без да се впускам в много подробности. Някои неща ще ви ги видоизменя, като за "домашна" употреба... Вие едва ли ще направите всичко по описания начин и сигурно "ще икономисате" някоя процедура, но това няма значение.

От къде да започнем?

Трябва да направим "анализ" на площта, която ще се затревява:
- мястото открито ли е или има и засенчване и климатични условия - това има значение за определяне на компонентите за тревната смеска.
- по възможност изследване на рН на почвата /също има значение за избора на компонентите за тревната смеска. По принцип използваните видове се развиват нормално при рН 4.5-7.5 / и анализ за наличните хранителни вещества.
- преовлажняване на почвата през влажните сезони и нужда от дренаж /и съответно изготвяне на скица на такъв, изчисляване нужното количество тръби, камъни и пясък / - преобладаващи видове треви в момента - това ще ви ориентира кои от тях са най-приспособени за местните условия.

Изграждане на дренажна система

Изграждане и грижи за зелените площи
При преовлажняване на площта през някой от сезоните е наложително изграждането на дренажна система. Първо трябва да определите има ли наклон на терена и каква е пропускливостта на почвата. Определете и какви са възможностите за оттичането на дренажните води към някакъв колектор или шахта. Ако почвата е по-пропусклива, дренажната система можете да изградите на дълбочина 70-80см и разстояние между отводнителните тръби около 3.0м. При по-тежки, глинести и непропускливи почви е желателно да намалите дълбочината на около 60см и разстоянието между отводнителните тръби на около 2.0-2.5м. При липса на наклон на терена, изкопът в който се поставят отводнителните тръби се изкопава с наклон 1см на линеен метър. Препоръчвам ви ширината на изкопа да бъде около 20-30см. След като направите изкопа се „шкарпва” наклон към него. /вижте схемите/

Изграждане и грижи за зелените площиНа дъното се полагат перфорирани тръби - може да ползвате водопроводни тръби с диаметър 100-150мм /може и по-малък, ако е малка площта, а и са по-евтини/ . Свържете тръбите /ако са в обща система/ и ги свържете и с колектора или отточния канал... Върху тръбите положете едри камъни, върху тях по-дребни и по-дребни на няколко слоя, докато се запълни каналът до нивото на шкарпирането. С това приключва основният етап на изграждането на дренажната система.

Подготовка на почвата

Можете да подходите по два начина

Първият - по-трудоемък и по-скъп, но по-качествен - с отнемане на горния хумусен слой 15-20см на почвата - "складирате" го до изграждане на дренажната система. Можете да добавите към тази почва и пръстта от изкопите за дренажа. Почвата се надробява на ситно, пресява се през сито, като се отделят растителните остатъци, камъни и други примеси. След това към пресятата почва се добавя пясък и се размесва добре, до получаване на хомогенна маса. Може да добавите и торф. Количеството на пясъка и торфа са в зависимост от качествата на почвата / и от финансовите ви възможности... :D / може да варира от 20 до 80% - някои голфигрища в USA са застлани със смес 20%торф и 80% пясък... / Така приготвената почвена смес се застила обратно, като се извършва подравняване на терена и валиране.

Вторият начин - не се отличава особено - ако не сте отнемали горния хумусен слой, пресявате пръстта от изкопите и шкарповете - останалото е същото. Препоръчвам ви да оставите известно количество /примерно 5-10%/ почвена смес за подсипване на неравностите на по-късен етап.

Избор на тревната смеска

Този етап реално е по-напред във времето - още след анализа на условията. За да опростим "размисъла" при избора на компоненти за тревната смеска, ще нахвърлям само няколко щрихи. Ако част от дворното ви място е засенчено, за него е препоръчително в компонентите да преобладават видовете от рода на Festuca. За открити и слънчеви места е препоръчително да преобладават видовете Cynodon / това си е жив троскот, ама вносен!/. При по-хладни условия може да се добавят видове от Agrostis, а при по-топли основно в смеската да присъстват видовете Cynodon, тъй като се предполага, че ще засявате ръчно на малки площи, мога да ви препоръчам да подходите разделно за сенчестите и слънчевите места и да комбинирате и двата вида при засяването на смеските. Когато си купувате семената, проверявайте какви видове са посочени на опаковката! и съответно съобразявайте с горните препоръки.

Засяване

За получаване на нормален посев от тревите е необходимо да осигурите 2-4бр. семена на 1 кв.см., които се засяват на дълбочина 1см. Тъй като се предполага, че сеитбата ще се извърши ръчно /съответно и с по-ниско качество от машинното/ е необходимо да ползвате указаните върху опаковката норма 2.5-4.0кг за 100кв.м. и съответно 6 - 8 - 10 бр. семена на 1 кв.см. Преди сеитбата може с грапа да направите терена на малки браздички, за да можете после по-лесно да заровите семената. Преди да разхвърляте семената, особено ако сте по-неопитни, ви препоръчвам да ги смесите с известно количество карбамид или амониева селитра - белите топчета на тора ще ви ориентират много добре дали сте засяли равномерно. Засявайте, като минете накръст двукратно площта. Оставете част от семената за "резерв" - след като засеете разхвърляйте и тях на местата, където са паднали по-малко семена. Заровете семената с грапа и валирайте или притъпчете добре, като внимавате да не развалите подравняването. Друг вариант е да оставите известно количество почвена смес и след като разхвърляте семената да я разстелите върху тях. Препоръчва се сеитбата да се извършва през август, за да могат тревите да се вкоренят добре за зимата и да бъдат готови за "употреба" през май на следващата година... Може да извършите при домашни условия сеитбата и през пролетта.

Напояване

Изграждане и грижи за зелените площиНапоявайте и чакайте да поникне! Внимавайте докато растенията са млади и поливате ръчно - водата не бива да е на струя или на едри капки - ползвайте някакъв разпръсквач.

Не прекалявайте с поливките! Може да оросявате ежедневно с малки количества вода. Годишната норма на поливките не е нужно да надвишава 300л./кв.м., но това зависи и от количеството на валежите.
Грижи за тревните площи

Напояване

Вече казахме за него.

Косене

Изграждане и грижи за зелените площиСлед като посевът ви порасте и укрепне достатъчно е време да извършите първото косене. Препоръчва се първите окосявания да се извършват на височина 12мм с ръчна косачка. Окосената маса събирайте и изнасяйте настрани своевременно, за да не затормозява растежа на младите треви... В последствие може да намалите височината на окосяването. Доказано е от опит, че най-добри резултати и най-качествени тревни площи се получават при косене на височина 6 мм. По време на интензивния растеж на тревите косете редовно - поне веднъж седмично. Имайте предвид, че тревата на грийновете на голфигрищата през лятото се коси 6 пъти седмично!

Подсипване /или topdressing/

Изграждане и грижи за зелените площиСлед като посевът ви се сгъсти и укрепне достатъчно е време да направите първото подсипване и подравняване. За целта използвайте сместа от почва и пясък, която сте си оставили в резерв при първоначалния етап. разхвърляйте сместа на тънък слой равномерно, като първоначално подсипете по-ниските участъци. Внимавайте да не покриете растенията изцяло с почва! Разходът на материал е около 3 -4 куб.м. на декар. Подравняването с подсипване може да се извърши неколкократно според нуждата през 10-14дни. Препоръчва се веднъж годишно да се подсипва цялата площ по време на интензивния растеж на тревите през лятото.

Торене

Нормите за торене са 6-9кг азот на декар / или ориентировъчно казано около 20-30кг амониева селитра / и 3-4кг калий на декар / 6-10кг калиев тор /. Препоръчва се внасянето да става неколкократно на малки дози през активната вегетация. След 20 август не се препоръчва торене с азотни торове... Ако има нужда от фосфор ви препоръчвам да ползвате веднъж годишно комбиниран тор N-P-K.
Съдържащи микроелементи препарати се използват обикновено с пръскане, като годишната норма е 1-4кг/дка, внасяни на няколко пъти.

Аериране

Изграждане и грижи за зелените площиАерирането служи за да се осигури по-добър обмен на газовете в почвата. Това спомага по-доброто развитие на кореновата система и разлагането на органичните вещества. През първата година не се налага да се извършва такова. В практиката на големи площи се извършва с машини, които прорязват "каналчета" в почвата и обикновенно се съчетава с подсяването на тревите. Другият начин е с направа на отвори в почвата /също с машина / с дълбочина 5-10см и диаметър 8-12мм. За домашни нужди може да го направите, като върху парче дъска забиете гвоздеи с дължина 5-8см. примерно на разстояние 10х10см. Монтирайте дръжка и правете дупки в почвата с нея, като натискате с крак.

Болести

Добре поддържаните площи не страдат от болести. Единствен проблем който може да възникне е заболяването от фузариум. Като превантивна мярка може при пъскането с микроелементи да се добави железен сулфат. Внасянето на железен сулфат в почвата намалява активността на червеите. При вкисляване на почвата поради употреба на торовете се препоръчва внасяне на калиев карбонат.

Плевели

Извършва се ръчно почистване трикратно през годината - през април, юни и август. Не се препоръчва употребата на хербициди за широколистни плевели. /ако ще ползвате - само с препоръка на специалист/.

Подсяване

Изграждане и грижи за зелените площиИзвършва се ежегодно с норма 1-2кг семена на 100кв.м. В практиката се извършва машинно, като машината прави прорези в почвата в които попадат семената. Оптималният срок е м.август, но може да го направите и през април.

В заключение! Някой сигурно ще иска тревата му да издържа на утъпкване - те такова животно нема! Не може постоянно да я газиш и тя да изглежда добре! След като сте я угазили достатъчно, тревата има нужда от време за възстановяване, а тази, която е пропаднала, трябва да се подсее.

Статията е прегледана 22811 пъти

Източници

Прочетете още

Етикети

Коментирай статията

Коментари

#1 Русена (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 30 март 2012 в 10:36

Моля Ви пишете ми как премахвате детелината от травата, която е влачеста с малки жълти цветчета.

#2 толя (Регистриран потребител)

Публикуван на 26 март 2013 в 10:26

Здравейте имам запитване засях тревна смес есента и сета март месец виждам ,че е поникнала 2-3 см някои ми казват да я наторя за да стане по гъста .Въпросът ми е да я торя ли сега с какво и как , защото ме е страх няма ли да я исгоря или нещо токова с тези торове.Благодаря .

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook