Как да торим, кога и с какво

Как да торим, кога и с какво

Публикувано от на

Последна промяна на 17 май 2007 г.

Когато се говори за почвенно подхранване на растенията не рядко се получава известна несигурност при самият подбор на компоненти, и начин на торене.
Възникват въпросите как да торим, с какво, и кога?

Известна ясното за това би ни дало това да познаваме няколко подробности относно различните елементи в почвата като източник за храна.

Растенията в процесът на своето развитие извличат различни минерали от почвата:
- едни в големи количества /макроелементи/- Азот (N), Фосфор (P), Калий (K), Калций (Ca) , Магнезий (Mg), Сяра (S), - други в минимални /микроелементи/ - Желязо (Fe), Манган (Mn), Молибден (Mo), Цинк (Zn), Мед (Cu), Бор (B), Хлор (Cl), Кобалт (Co), Никел (Ni), Силиций (Si), Натрий (Na)

Те за да бъдат усвояеми е необходимо да са в достъпна форма за корените. Имам в пред вид, че едно растение не приема в своя организъм директно цели молекули от почвенния колоид, а определени части от тях - йони.
Да приемем, че сме торили с амониева селитра /NО3NH4/. Молекулата е съставена от два йона (NО3)- и (NH4)+. Тези йони които са с негативен електрически заряд "-" са анийони, и тези със "+" са катийони. За да преминават през стените на клетката, хим.елементи са във формата на катиони (H+; Ca++; Mg++; K+;NH4+; Na+, и др.), или аниони (Cl-; NO3-; SO4--;PO4---; MoO4--; и др.). Трябва да отбележа че катиионите се задържат от почвата /хумус, глина, пясък/ и анийоните остават разтворени във водата което ги прави много лесно за измиване чрез обилни поливки. Става така че когато внасяме някакъв тор, то една част се комбинира с други елементи от по4вата така стабилно, че растението не може да я извлече. Друга част бива отмита с водата от поливките, и трета се свързва с органичната материя(хумус, глина, и др.), която има голяма способност за фиксиране. Именно тази част е необходима за растенията - когато корените са в контакт с нея те лесно освобождават йоните и ги приемат.

Богатство на минерали в почвата може да се подобри чрез внасяне на двата основни вида торове:
• органични - оборски тор и др. естествени торове
• неорганични - химични минерални торове

Най практичният начин за торене е комбинираният с тези две групи. С органичните освен наличието на голям брой хим. елементи се постига формиране на хумус, който е база за добро фиксиране на йони. Те подобряват структурата на почвата, предоставят постоянно хр.елементи поради бавното си разлагане, способстват развитието на полезни микроорганизми.
Неорганичните от своя страна са лесни за прилагане, и имат висока ефективност.
От друга страна с употребата на неорганични торове има опасност да се увеличи бързо концентрацията на разтворени соли, което би предизвикало токсичност за кореновите клетки. Подобен ефект би предизвикало и употрбата на недобре разложен органичен тор, освобождавайки голямо количество субстанции предизвиквайки силна концентрация.

Обикновенно прилагането на неорганични торове е едно от най често ползваните за нашите растения.

Какво трябва да знаем за тях?
Минералните торове образуват следните групи:
• единични - съдържат един химичен елемент. Например - амониева селитра (азот)
• комбинирани (бинарни) - съдържат два химични елемента. Примерно - калиев монофосфат (калий, и фосфор), калциев нитрат(калций и азот), калиев нитрат (калий и азот) и др.
• комбинирани (cлoжни) - съдържат комбинация oт няколко химични елемента. При този вид торове винаги е обозначено съдържанието на елементите, които го съставят, и изглежда примерно така - 17-6-18+2Mg ... (една от формулите на марката Кристалон) плюс микроелементи като Желязо, Молибден, Цинк, Манган и др.

Тези цифри изразяват процентното съдържание на елементите винаги в реда Азот – Фосфор – Калий + микроелементи.
В дадения пример торът съдържа 17 (% Азот-N) – 6 (% Фосфор-P) - 18 (% Калий-K) + 2 (% Магнезий-Mg). Което означава, че всеки килограм от този тор съдържа 170г азот, 60г фосфор, 180г калий, и съответно 20г от магнезий.

Видът, в който може да бъде представен такъв тор, може да бъде течен, кристализиран, праховиден или гранулиран. Тези видове торове са готови за директна употреба, и дават комплексна гама от хранителни елементи за растенията.

Тъй като в процеса на своето развитие растенията променят своите потребности от химични елементи, то е необходимо да знаем в коя фаза какви са техните нужди по принцип. Казвам по принцип, тъй като по ред причини е възможно да се появят признаци на липса на даден елемент, при което е необходимо специално торене за коригирането му.

17-6-18; 21-7-18 (формули на марката Кристалон)
Когато започва вегетацията, характерна за пролетният сезон, растенията започват активно развитие на листна маса. Необходимо е повишено съдържание на азот винаги в добро съотношение с другите елементи.

20-20-20; 15-15-15 (формули на марката Кристалон)
Повишаване на фосфорът подобрява образуването на корени при младите растения, затова е добре да се прилага при засаждане. Образуването на цветове е свързано с по големи нужди от този елемент - добър момент за торене е преди да са се появили цветните пъпки.
Тази формула е сравнително универсална, и се оказва доста резултатна за всички фази на развитие.

15-5-30 (формули на марката Кристалон)
Добре е да се тори с повишено съдържание от калий когато растението цъфти, и особенно през есентта за да се гарантират достатъчно резерви за периодът на покой през зимата. По време и след цъфтеж нуждите се увеличават за да се подобри формиранетo на плодовете, и семената в тях. Цветовете добиват по голяма дълготрайност.

Не споменавам калция като елемент от комбинациите, тъй като не може лесно да се комбинира с фосфор, и сулфати. Hеобходимо е внасянето му като отделен тор . Tова е много важен елемент с постоянни нужди през целия цикъл на развитие. Макар и да се намират доста резерви натурално в почвата, се налага допълнително торене с калций. Имайте в пред вид че растението не може да го пренасочва вътре в организма си, както е с други елементи. Евентуалната му липса би довело до трайни смущения.

Каквато да е кобинацията на всеки тор, е необходимо да се знае че елементите трябва да имат винаги адекватно съотношение, и равновесие. Обратното би предизвикало определен антагонизъм, и съответно блокиране.

Примери:

• Калий, калций и магнезий се отблъскват едни с други, в случай че някой от тях е в повече.
• Прекалено внасяне на калиев хлорид, образува с магнезия магнезиев хлорид, които се измива с лекота, и така предизвиква недостиг на магнезий.
• Прекалено калий забавя усвояването на нитратен азот, калций, и магнезий.
• Прекалено калций пречи за усвояването на магнезий, калий, желязо, и манган.
• Прекалено натрий, и амониев азот пречат на усвояването на калция.

Съществуват специални апарати с които е възможно да се отчитат количеството на соли както в почвата, така и във водата. Това са така наречените кондуктометри (ЕС - метри). Измерват електрическата кондуктивност на средата и при наличие на соли-тя е по голяма, и обратното-по ниска при липса на такива. Единиците в които се изразяват тези количества са милимо на сантиметър((mmho/cm), или милиСиеменс на сантиметър (mS/cm). И двете единици имат една и съща стойност. Прието е 0,670 г/л соли да отговаря на 1,000mS/cm(mmho/cm), макар че в зависимост от типa на соли може да стигне до 0,700 г/л . Отделни апарати отчитат в mS/cm, и други директно в мг/л. Допустимите граници за съдържание на соли при повечето растения се движи от 1,000 до 2,000 mS/cm, или в грамове е от 0,670 г/л до 1,340 г/л.
Да приемем че желаете да торите с торна вода в концентрация 1г/л. В дестилирана вода при доза 1г/л апаратът ви би отчел 1,493 mS/cm. Сега вземете под внимание и съдържанието на соли в обикновенната вода, която ползвате за поливане. Нормално в нея се съдържат соли от порядъка на 0,15г/л(0,250 mS/cm) до 0,5г/л(0,746mS/cm), и при тези с голямо съдържание на варовик над 0,7г/л( 1,000mS/cm). Така че е необходимо за окончателната стойност на ЕС- метъра при желано торене в доза 1г/л, освен стойностите на кондуктивността от солите на тора да се прибавят, и тези на самата вода. Mного е важно да се взема под внимание изборът на вода за поливане да е с минимално съдържание на соли. В случая варовиковата вода в сравнение с дъждовната е крайно неподходяща за растенията.

* Относно дозите за прилагане ви съветвам да ползвате винаги средния диапазон на предлаганите от производителят. Има много растения които са чуствителни при повишаване на концентрацията на соли.

* Ползвайте торна вода и поливайте с нея. Ако поръсвате повърхността със самият тор, е възможно поради недобро разтваряне да се получи изгаряния на части от корените. Освен това е по добре когато се полива да се прави всеки път с торна вода със слаба концентрация, отколкото веднъж на 10 дни с висока, и останалите поливки с чиста вода.

* Гарантирайте добра почвенна влага предварително, за да подсигурите хомогенно разпределение на постъпващия тор в почвата.

* Избягвайте след торене почвата да не пресъхва, тъй като при липса на вода концентрацията му нарства много, и може да повреди корените.

* Ако растението не расте добре, не винаги причина за това е неправилното торене. Вероятно има неподходящи климатични условия, неправилно поливане, някакво заболяване, или паразити.

В това изложение не споменавам нищо за фактора pH, който не бива да бъде пренебрегван в никакъв случай. Всъщност именно той е, така да се каже, ключът за храната в почвата.
Имам малка корекция относно 20-20-20. Този тор е в съотношение 1:1:1, което съдържанието на фосфор е доста високо, и има също стимулиращ ефект за цветообразуване. Нормално растенията през по голямата си част на развитие имат нужда от торови композиции в съотношение 1-2:0,3-0,5:1-2, или нужди от фосфор в порядъка на 50-100ppm(17-6-18; 15-5-30; 20-8-8, и т.н.). От друга гледна точка си права в това че е необходим специален тор с фосфор, на фона на другите елементи като тази формула 13-40-13, където съотношението N-P-K е променено драстично. Този тор вече има много по високо съдържание на P, в сравнение с 20-20-20. Въпреки това и двете формули биха спомогнали за добър цъфтеж.

KRISTALON® 3-11-38+4Mg - кафяв
KRISTALON® 6-12-36+3Mg - оранжав
KRISTALON® 12-12-36+1Mg - червен
KRISTALON® 13-40-13 - жълт
KRISTALON® 15-5-30+3Mg – черен/бял
KRISTALON® 18-18-18+2Mg - зелен
KRISTALON® 17-6-18+2Mg – тъмно син
KRISTALON® 20-5-10+2Mg – светло син

Микро-елементи % :

B - 0,025
Cu - 0,01
Fe EDTA - 0,07
Mn - 0,04
Mo - 0,004
Zn - 0,025

Аз ползвам само три формули

KRISTALON® 17-6-18+2Mg при развитие на младите растения
KRISTALON® 13-40-13 в много редки случаи при разсаждане, и преди цъфтеж
KRISTALON® 15-5-30+3Mg в последната фаза от цъфтеж до края на сезона
И ВИНАГИ С ПРИСЪСТВИЕ НА КАЛЦИЙ чрез други източници

По време на цъфтеж увеличавам дозите. Тогава повечето растения гълтат максимално минерали.
Това е по принцип, иначе им правя разни гъдели с цял арсенал от други кремове и помади според "зависи".

Конкретно за Кристалон

По време на цъфтеж, и късна есен. Ниското съдържание на азот намаля вегетацията. Подготовка на растенията за зимен покой.
KRISTALON® 3-11-38+4Mg
KRISTALON® 6-12-36+3Mg

Този е с подобен ефект, но е за предпочитане при растения, на които им продължава все още вегетацията, примерно при храстовидни цъфтящи.
KRISTALON® 12-12-36+1Mg

Преди цъфтеж
KRISTALON® 13-40-13

По време на цъфтеж и вегетация
KRISTALON® 15-5-30+3Mg

Универсалната рецепта. Който се чуди коя за какво е, поне с тази няма да сгреши.
KRISTALON® 18-18-18+2Mg

Тези двете стимулират вегетацията
KRISTALON® 17-6-18+2Mg
KRISTALON® 20-5-10+2Mg

Хм ... "Оранжев или жълт?" ... , и защо не син или бял?

Понякога наистина е трудно да се определи именно с каква композиция да се тори.

Трябва да изхождате на първо място от цикъла на развитие на растението. В конкретния случай растението е с постоянна вегетация, и в същото време обилен и непрестанен цъфтеж, което би предизвикало известни колебания относно избора на минералните торове.
Преди да ви дам конкретния съвет при тази ситуация е необходимо да ви обърна внимание на нещо много важно. Това което кара растението да цъфти са определено климатичните условия при които ги отглеждате, и не точно наличието на един или друг елемент в почвата. Минералите единственно спомагат да протичат адекватно физиологичните процеси в растенията, снабдявайки ги с необходимите количества елементи според техните нужди. Накратко, колкото и да внасяте фосфор в почвата, ако растението няма добри климатични условия, или фаза на развитие едва ли ще го накарате да цъфне.

Конкретно... на първо място за да се радвате на обилен цъфтеж поставете растенията си възможно на най-светлата и слънчева страна на терасата, или градината. Поддържайте постоянна влага, поливайки винаги с торна вода. Все още сме в началото на лятото, така че има поне още 3 месеца вегетация с което ви подсещам да не пренебрегвате торовите композиции които спомагат за това. От друга страна цъфтежът е non stop, и е необходимо да се прилагат добри пропорции от фосфор и калий...с една дума ви е необходимо композиция действаща за тези две фази - вегетация и цъфтеж.

До средата на август торете само с KRISTALON® 17-6-18+2Mg – тъмно син. Да не ви притесняват тези 6% на Фосфор - напълно са достатъчни за образуване на цветовете. Geranium peltatum, или съкъзчето цъфти великолепно при наличие на обилна светлина. Аз отглеждам хиляди такива, и именно е тази композицията която ползвам до започване на есента.

В края на лятото е добре да се повишат дозите на калий, и намали азота - KRISTALON® 15-5-30+3Mg – черен/бял.

В късна есен, преди зазимяване е добре да ползвате KRISTALON® 3-11-38+4Mg - кафяв.

Това е като принципна схема на прилагане. Ако някой от вас все пак е решил да се впечатли от наистина обилен цъфтеж в определен момент на сезона, мога да му препоръчам следното:

Избира се добре вегетативно развито и здраво растение. Премахват се всички цветове, и пъпки. Прилага се торене с композиция KRISTALON® 13-40-13 - жълт в продължение на 1 седмица (вероятно 4-7 поливания), в концентрация 1г/л тор заедно с поливната вода. На последния ден се прави една-две поливки с чиста водица. Спирате да поливате съвсем, почвата засъхва ..., и следва 1 седмица спартански период - растението се държи почти на сухо... (!!! да не го хербаризирате от мерак!). Започвате да поливате на ново с чиста вода докато почвата добие нормална влага, и растението приеме на ново свеж вид(1-2 дена). Сега сменяте торовете с KRISTALON® 12-12-36+1Mg - червен до започване на цъфтежа (около 1 седмица), и при цъфтеж торете само с KRISTALON® 15-5-30+3Mg – черен/бял.

Този метод се базира на принципа на самосъхранение при растенията. Ако даден вид е застрашен от загиване поради неблагоприятни климатични условия, реагира чрез стимулиране на цъфтежа който е носител на семената. След успешното им създаване растението може да загине, но семената са способни да преодолеят екстремните условия. Видът е спасен, и ще може да просъществува при нова поява на благоприятни условия.

Бих желал да направя няколко пояснения относно тази тема. Когато преди времи ви препоръчах гамата на KRISTALON, имах в пред вид доброто качество на продуктите на норвежската фирма YARA. Не съм техен търговски агент и не ми плащат за да им правя реклама. За да бъда точен има и по добри торове, или поне толкова добри както тази марка... примерно:

Flory® - Standard, Flory® - Mega, Flory® - Spezial
Poly-Feed®
Scotts Fertilizers

Има много други но е важно кои марки се внасят за в момента в България.

Относно прилагането на торовете е добре да се знае че не е нито формулата, нито марката основна причина за да се развиват вегативно, или цъфтят растенията ви. Минералите които внасяте снабдяват нуждите в зависимост от актуалната им консумация. Това означава че ако фосфора примерно е елемент който спомага за обилен цъфтеж, колкото и да увелчите неговата доза едва ли ще принудите растението ви да цъфне. Други фактори влияят на тези процеси, като интензивност на светлина, температура, влага, стадий на развитие, съотношение ден/нощ, и др.
Основно е нужно да се знае в кой момент какво консумира растението, за да бъде снабдено адекватно количество и съотношение от минерали.

И да ви напомня каквато и формула да изберете, само да не забравите никога за един от най-важните елементи - калций.

Статията е прегледана 104844 пъти

Източници

Прочетете още

Етикети

Коментирай статията

Коментари

#1 Г.Маринов (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 29 юли 2012 в 23:42

страшно изчерпателна статия !!!
Поздравления !
Въпросът ми е относно хидропонно отглеждане на растения... Тъй кото кристалона е подходящ и за това ! Хидропонно отглеждане на краставици по технологията FLOOD & FLUSH Описаните хранителни режими същите ли са ?

#2 bori (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 06 септември 2012 в 12:54

Наистина изчерпателно, само може ли все пак да уточните за саксийните цветя каква е попорцията Кристалон- Вода?

#3 eLady (Регистриран потребител)

Публикуван на 08 септември 2012 в 11:16

Благодаря!
"само да не забравите никога за един от най-важните елементи - калций" - ама аджамиите като мен не знаят в каква форма да го добавят. :)

#4 kali (Регистриран потребител)

Публикуван на 10 декември 2012 в 17:38

Как се изчислява дозата при препаратите? Например какво означава 0,02%? Колко препарат, колко вода? Разяснете моля.

#5 greenGlobe (Регистриран потребител)

Публикуван на 17 януари 2013 в 21:06

#4, Като "предположим", че 1 л. = 1000г, би следвало 0,02% да са около 2 г за литар

#6 kali (Регистриран потребител)

Публикуван на 19 януари 2013 в 16:04

Към #5. Благодаря! Аз успях да си го изясня и затова пак питам, дали този резултат е сигурен, защото аз го изчислих така:1000мл=1л,1%=10 мл/1л, а 0,01%=0,1мл/1л или 1мл/10л т.е.при доза 0,02%,трябват 2 мл. на 10 л вода.Дали? Мисля, че направих следния извод-за 1л.вода процентът да се умножава по 10,а за 10 л.вода процентът да се умножава по 100.Поправете ме,ако греша.

#7 SiSinKa (Регистриран потребител)

Публикуван на 28 януари 2013 в 20:30

Благодаря за изчерпателната статия! Наистина ми се поизясниха нещата!

#8 Екатерина (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 03 август 2013 в 12:33

Благодаря за статията,но и аз да питам за Калций...в каква доза и при всяко поливане с Кристалона ли се прибавя.

#9 bimbargo (Администратор)

Публикуван на 05 август 2013 в 07:51

Калций добавям един път месечно под формата на органичен тор АМИКА (N, CaO, Амино киселини). Преди две години имаше Аминоквилант-Ca, но в момента го няма на пазара. Миналата година ползвах Лебозол - Калций, но и той изчезна от пазара. Този тор е течен, разфасовка от 15ml, разтваря се в 10 литра вода и с него се полива и пръска. По-добрия вариант за усвояване е чрез пръскане през листата.

#10 Камелия (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 12 август 2013 в 08:16

Здравей те! Интересува ме това:
20-20-20; 15-15-15 (формули на марката Кристалон)
Повишаване на фосфорът подобрява образуването на корени при младите растения, затова е добре да се прилага при засаждане. Образуването на цветове е свързано с по големи нужди от този елемент - добър момент за торене е преди да са се появили цветните пъпки.
Тази формула е сравнително универсална, и се оказва доста резултатна за всички фази на развитие.
Не можах да разбера за кои видове Кристалон става въпрос. Не видях такива формули в видовете Кристалон описани по-горе. Или нещо не съм разбрала...

#11 bimbargo (Администратор)

Публикуван на 12 август 2013 в 16:00

Здравейте,
Авторът на статията преди време обясни, че марката Кристалон в различните държави е изписана по различен начин. В България това е зеления кристалон 18-18-18.

#12 Камелия (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 12 август 2013 в 19:55

Благодаря Ви за отговора! Ако не е невъзпитано искам да попитам още нещо. Имам посадени резници на сакъзчета в няколко малки саксии.Резниците са "чупнати" от различни места преди около месец. Вкорених ги и до сега ги поливах само с вода. Но ми се иска да подхраня корените.Интересува ме как и кога мога да ги торя. Може ли да ги поливам с зеления кристалон 18-18-18. от време на време.

#13 bimbargo (Администратор)

Публикуван на 13 август 2013 в 07:04

Малко им е рано за торене. Трябва за минат поне два - три месеца, когато ще имат по-добре развити корени. Принципно зеленият кристалон е универсален, но по-добре е в този случай да се тори с жълт кристалон. Поне аз така правя.

#14 Митко Младенов (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 06 март 2016 в 19:37

Здравейте искам да попитам кога се поливат доматите с кристалон жълт
след като се засеят или когато поникнат
Поздрави.

#15 bimbargo (Администратор)

Публикуван на 07 март 2016 в 04:35

Здравейте,
Торенето следва да се извършва около две седмици след разсаждането. Почвата, в която са засяти разполага с необходимите хранителни вещества за непосредствения период след покълване на семената. Имайте предвид, че доматите не са ефективни в усвояването на хранителни вещества от почвата. Във всички фази на развитие следва да се обърне внимание както на торенето чрез поливане, така и на листното подхранване.
Поздрави.

#16 Тоня (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 27 април 2016 в 16:00

Здравейте.Моля ви кажете , как правилно да торя ранното зеле ? Давах ме амониева , три 20-ки , калций ,а после и калий .В начало зеле ни беше хубаво , а след като махнах ме ковертан имаме основно малки глави , неравномено големи и леко се напукват . Моля дайте правилни торове и правилни моменти кога и какво трябва да се внася .Същто интересувам се за течен тор и листно торене ,дали това секрет на големи равномерно развити зелки ? Благодаря ви .

#17 Петко (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 04 септември 2016 в 00:09

През колко време е най добре да се Тори с кристалон , в различните периоди на развитие? Благодаря предварително

#18 bimbargo (Администратор)

Публикуван на 04 септември 2016 в 11:48

Принципно торенето с каквито и да е торове може да започне около 1 месец след пресаждане, тъй като в почвата има хранителни вещества. В активния сезон на цъфтеж Ви препоръчвам да торите с бял кристалон и син кристалон (сакъзчета и мушката) при всяко поливане с намалени наполовина дози - всеки ден или през ден. Разбира се това зависи и от обема на цветята. Стайни цветя със зелен кристалон торя веднъж седмично. Разсади с жълт кристалон торя веднъж месечно. Орхидеи с лилав кристалон торя през две седмици с намалена наполовина доза. Луковични с червен кристалон торя веднъж при започване на цъфтежа.

#19 даниела иванова (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 11 март 2017 в 16:04

как да ползвам жълтият кристалон за мушката - каква е дозата за 1 литър- напр. с чаена лъжичка или нещо др.

#20 bimbargo (Администратор)

Публикуван на 11 март 2017 в 16:08

Равна чаена лъжичка на 1 литър вода. Ориентировъчно е това. Иначе официално 1 гр./1 литър вода.

#21 светла кирякова (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 24 май 2017 в 07:42

Здравейте, кристалон използва ли се при зеленчуци ( домати и краставици)
Кога и как. Освен жълтия при разсадите.
Благодаря!
Хубав ден

#22 bimbargo (Администратор)

Публикуван на 24 май 2017 в 07:52

Здравейте,

Да, кристалоните се ползват при зеленчуците. Даже на опаковките за дозите фигурират именно зеленчуци. Ето ТУК обобщено можете да видите за какво се ползват различните цветове.

#23 Илиана Тодорова (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 13 юни 2017 в 14:41

С какъв Кристалон да торя Петунии във фаза цъфтеж и каква дозоровка(в смисъл колко препарат на колко вода и през колко дни)?

#24 bimbargo (Администратор)

Публикуван на 17 юни 2017 в 07:55

Във фаза цъфтеж се тори с бял кристалон, 1 грам на 1 л. вода.

#25 Таня Белчева (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 03 юли 2017 в 00:24

Здравейте,
Благодаря за полезната статия!
Имам рози вече трета година на вила до Своге.С какъв Кристалон да ги торя сега(през юли)и до кога?

#26 Красимир Янев (Нерегистриран потребител)

Публикуван на 26 юли 2017 в 14:35

Как да торя лимони. С кои цветове през годината.

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook