Вредители по растенията

Вредители по растенията

Публикувано от на

Последна промяна на 25 август 2014 г.

Към тази група се отнасят най-разнообразни животински организми, които нанасят вреди на стеблото и листата на растенията, хранейки се с тях. Биват:
- Растителноядни нематоди - дребни организми, предимно с нишковидно тяла, лишено от ходилни придатъци;
- Насекоми - могат да са с пробивно-смучещ устен апарат или с гризещ устен апарат);
- Акари - голяма група, обединяващи разнообразни в марфологично и биологично отношение представители на клас Паякообразни.

ГОЛ МРЕЖЕСТ ОХЛЮВ
Deroceras reticulatum


NameПрепарати и лечение:
• Мезурол шнекенкорн 4Г - 300гр/дка
• Вениш - 200гр/дка
ПАЯЖИНООБРАЗУВАЩ АКАР
Tetranychus urticae и Terranychus atlanticus

NameПрепарати и лечение:
• Талстар 10ЕК - 0,02-0,03%
• Би-58 - 0,1%
• Санмайт 20ВП - 0,05-0,075%
• Омит 57Е - 0,1%
• Ниросан 5ЕК - 0,06%

ТЮТЮНЕВ ТРИПС
Thrips tabaci

NameПрепарати и лечение:
• Нуреле-Д - 0,1%
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Талстар 10ЕК - 0,03%
• Конфидор 70ВГ - 0,015%
ПАРНИКОВ (ОРАНЖЕРИЕН) ТРИПС
Heliothrips haemorrhoidalis

NameПрепарати и лечение:
• Нуреле-Д - 0,1%
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Талстар 10ЕК - 0,03%
• Конфидор 70ВГ - 0,015%ОРАНЖЕРИЙНА БЕЛОКРИЛКА
Trialeurodes vaporariorum

NameПрепарати и лечение:
• Аплауд 25ВП - 0,1%
• Санмайт 20ВП - 0,075%
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Адмирал 10ЕК - 0,05%
• Актара 25ВГ - 0,03%


ПАМУКОВА ЛИСТНА ВЪШКА
Aphis gossypii

NameПрепарати и лечение:
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Талстар 10ЕК - 0,03%
• Конфидор 70ВГ - 0,05%
• Санмайт 20ВП - 0,075%
• Актара 25ВГ - 0,007%


ЛОЗОВА (ЦИТРУСОВА) ПОДВИЖНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА
Planococcus citri

NameПрепарати и лечение:
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Би-58 - 0,1%ДЪЛГООПАШАТА ВЛАСИСТА ВЪШКА
Pseudococcus longispinus

NameПрепарати и лечение:
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Талстар 10ЕК - 0,03%
• Конфидор 70ВГ - 0,05%
• Санмайт 20ВП - 0,075%
• Актара 25ВГ - 0,007%


ПОЛУСФЕРИЧНА ЩИТОНОСНА ВЪШКА
Saissetia coffeae (hemisphaerica)

NameПрепарати и лечение:
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Талстар 10ЕК - 0,03%
• Конфидор 70ВГ - 0,05%
• Санмайт 20ВП - 0,075%
• Актара 25ВГ - 0,007%


МЕКА ЛЪЖЕЩИТОНОСНА ВЪШКА
Coccus hesperidum

NameПрепарати и лечение:
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Талстар 10ЕК - 0,03%
• Конфидор 70ВГ - 0,05%
• Санмайт 20ВП - 0,075%
ЯПОНСКА ЛЪЖЕЩИТОНОСНА ВЪШКА
Ceroplastes japonicus

NameПрепарати и лечение:
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Талстар 10ЕК - 0,03%
• Конфидор 70ВГ - 0,05%
• Санмайт 20ВП - 0,075%ОЛЕАНДРОВА (БРЪШЛЯНОВА) ЩИТОНОСНА ВЪШКА
Aspidiotus nerii

NameПрепарати и лечение:
• Моспилан 20СП - 0,02%
• Талстар 10ЕК - 0,03%
• Конфидор 70ВГ - 0,05%
• Санмайт 20ВП - 0,075%ГАМОЗНАЧНА НОЩЕНКА
Autographa gamma (L.) (Phytonetra gamma; Plusia gamma)

NameПрепарати и лечение:
• Нуреле-Д - 0,07%
• Вазтак нов 100ЕК - 0,025%
• Талстар 10ЕК - 0,025%
• Децис 2.5ЕК - 0,07%
ЧЕРНА МАСЛИНОВА ЩИТОНОСНА ВЪШКА
Saissetia oleae
NameПрепарати и лечение:
• Моспилан 20СП - 0,0125%
• Конфидор 70ВГ - 0,015%

БАНАНОВ МОЛЕЦ
Opogona sacchari

Name
Препарати и лечение:
• Вазтак нов 100ЕК - 0,015%
• Децис 2.5ЕК - 0,03%
• Дипел ВП - 0,15%
• Суперсект 10ЕК - 0,15%


МНОГОНОЖКА
Myriapoda

Name
Препарати и лечение:
• Пресяване


ОБИКНОВЕНА МОКРИЦА
Oniscus asellus

NameПрепарати и лечение:
• ПресяванеЛУКОВ АКАР
Rhyzoglyphus echinops

NameПрепарати и лечение:
• Дурсбан 4Е - 0,15%
• Санмайт 20ВП - 0,075%

ВИЛОСКАЧКА
Collembola

NameПрепарати и лечение:
• Термична обработка на почвата


КОРЕНОВА ВЛАСИСТА ВЪШКА
Rhizoecus spp.

NameПрепарати и лечение:
• Дурсбан 4Е - 0,15%


ГОЛЯМ (СИВ) ГРАДИНСКИ ГОЛ ОХЛЮВ
Limax maximus

NameПрепарати и лечение:
• Вениш - 0,3гр/кв.м.
• Мезурол шнекенкорн 4Г - 0,3гр/кв.м.ПРАСКОВЕНА (ОРАНЖЕРИЙНА) ЛИСТНА ВЪШКА
Myzus persicae

NameПрепарати и лечение:
• Актара 25ВГ - 0,006%
• Би-58 - 0,05-0,07%
• Децис 2.5ЕК - 0,05%
• Калипсо 480Ск - 0,02%
• Карате зеон - 0,03%
• Конфидор енерджи - 0,06%
• Моспилан 20СП - 0,0125%
• Талстар 10ЕК - 0,02%ЧЕРНА БОБОВА ЛИСТНА ВЪШКА
Aphis fabae

NameПрепарати и лечение:
• Актара 25ВГ - 0,006%
• Би-58 - 0,05-0,07%
• Децис 2.5ЕК - 0,05%
• Калипсо 480Ск - 0,02%
• Карате зеон - 0,03%
• Конфидор енерджи - 0,06%
• Моспилан 20СП - 0,0125%
• Талстар 100ЕК - 0,02%ХРИЗАНТЕМОВА НЕМАТОДА
Aphelenchoides ritzemabosi

NameПрепарати и лечение:
• Базамид гранулат - 50гр/кв.м.
• Видейт 10Г - 10гр/кв.м.
• Видейт 10Л - 1мл/кв.м.
• Каунтер 5Г - 3гр/растениеЗЕЛЕВА НОЩЕНКА
Barathra (Mamestra) brassicae

NameПрепарати и лечение:
• Вазтак нов 100ЕК - 0,025%
• Децис 2.5ЕК - 0,05%
• Карате зеон - 0,015%
• Конфидор енерджи - 0,08%
• Нексид 015КС - 0,04%
• Талстар 100ЕК - 0,02%

БЯЛА ЗЕЛЕВА ПЕПЕРУДА
Pieris brassicae

NameПрепарати и лечение:
• Вазтак нов 100ЕК - 0,0125%
• Децис 2.5ЕК - 0,05%
• Карате зеон - 0,015%
• Конфидор енерджи - 0,08%
• Нексид 015КС - 0,04%
• Талстар 100ЕК - 0,02%
• Фури 100ЕК - 0,01%
МЪХНАТ БРЪМБАР
Epicometis hirta

NameПрепарати и лечение:
• Вазтак нов 100ЕК - 0,02%
• Дурдбан 4Е - 0,18%
• Нуреле-Д - 0,08%ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА
Loxostege stricticalis

NameПрепарати и лечение:
• Вазтак нов 100ЕК - 0,02%
• Дипел ВП - 0,15%
• Талстар 100ЕК - 0,015%

СТЪБЛЕНА НЕМАТОДА
Ditylenchus dipsaci

NameПрепарати и лечение:
• Базамид гранулат - 50гр/кв.м.
• Видейт 10Г - 10гр/кв.м.
• Видейт 10Л - 1мл/кв.м.
• Каунтер 5Г - 3гр/растение

ПОПОВО ПРАСЕ
Gryllotalpa gryllotalpa

NameПрепарати и лечение:
• Мезурол шнекенкорн 4Г - 2,5гр/10кв.м.


ЛИСТОРОГ БРЪМБАР
Amphimallon solstitialis L. - Обикновен юнски бръмбар
Melolonatha melolontha L. - Западен обикновен майски бръмбар
Melolonatha hippocastani F. - Източен майски бръмбар

NameПрепарати и лечение:
• Дурбасан 4Е - 0,15%
• Релдан 40ЕК - 0,15%
• Суметеон 100ЕК - 0,075%
• Агрия - 0,15%
ТЕЛЕН ЧЕРВЕЙ
сем. Elateridae

NameПрепарати и лечение:
• Каунтер 5Г - 2-4гр/кв.м.
• Милан 5Г - 2-4гр/кв.м.


 

Статията е прегледана 37036 пъти

Източници

Прочетете още

Етикети

Коментирай статията

Коментари

Няма коментари към тази статия.
Бъдете първият, оставил коментар

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook