Семейство Осмундови (Osmundaceae)

Семейство Осмундови (Osmundaceae)

Публикувано от на

Последна промяна на 09 април 2011 г.

Семейство Осмундови (Osmundaceae) е едно от най-древните семейства от сега живеещите папрати. Останки от растения, които с по-голяма или с по-малка увереност, се отнасят към това семейство, се срещат още в отлаганията на късния карбон. В пермския период са намерени напълно достоверни останки от осмундови, които са се характеризирали с примитивна организация (в частност – имали прост строеж на стеблото). Времето на разцвета им е била мезозойската ера.

В днешно време в това семейство има 3 рода: • Род Osmunda • Род Todea • Род Leptopteris
Броят на видовете е 20 – 37 (според различни изследователи).

Папратите от това семейство са многогодишни растения с масивни и обикновено къси, правостоящи стебла (с малки изключения на видове, които растат на сухи почви). В умерените ширини стеблата са почти подземни. Излизат от значителна маса влакнести корени, които заедно с намиращата се между тях почва, образуват неголямо хълмче, на което се извисяват надземните части. При тодеите и лептоптерисите стеблата са по-високи. Старите екземпляри тодея приличат на неголеми дървовидни папрати, високи понякога до 2 м. Стеблата на осмундовите са обвити с дръжки на опадали листа и многочислени корени. Тази дебела (до 5 см) обвивка помага за задържане на влагата. Понякога стеблата са разклонени веднъж или, рядко, два пъти на върха.

Стеблата са увенчани от корона от големи листа. Те са едно- или дву-перести. При Osmunda cinnamomea и някои други видове листата достигат дължина 2 – 3 м. При лептоптериса листните пластинки са много тънки – състоят се само от 2 или 3 слоя клетки.
Здравите дръжки на листата на осмундовите имат в основата си прилистниковидни образувания.

Размножаване:
При тодеята и лептоптериса вегетативните и спороносните листа са съвсем сходни, но при осмундата листата са частично или дори съвсем диморфни. При някои осмунди листът е разделен на рязко различаващи се по вид и строеж части – вегетативна и спороносна. Вегетативната част има всички черти на обикновения зелен асимилиращ лист на папратите, а спороносната част представлява сивкава метличка. Взаимното положение на тези участъци на листа е различно при различните видове. При Osmunda regalis спороносна е горната част на листа; при Osmunda claytoniana спороносната част заема средата на листа, а отдолу и отгоре са разположени вегетативни части. При Оsmunda cinnamomea разчленяване на листа няма – едни листа са напълно вегетативни (трофофили), други, на същото растение, са само спороносни (спорофили).

Спорангиите на осмундовите не са събрани в соруси – разположени са на участъци на долната страна на листната пластинка (както при афро-австралийския род тодея) или на неголеми групи от няколко спорангии в основата на сегментите (както при лептпоптерисите). При осмундите спорангиите са разположени по края на сегментите, които са повече или по-малко редуцирани и без хлорофил.

Спорангиите на осмундовите са големи (с диаметър 350 – 700 мкм), с късо краче и с обвивка, състояща се от няколко слоя клетки. В спорангиите има много спори. За разтваряне на спорангия служат две групи дебелостенни клетки, разположени на върха му.

Спорите са кръгли, големи (с диаметър 30 – 100 мкм), в свежо състояние – зелено-жълти. Много бързо губят способност за прорастване – за 10 дни спада с 30 %. Това се счита признак, свойствен на древните примитивни семейства. За компенсация, количеството спори, произвеждано от едно растение е много голямо. Спорангиите в едно растение са хиляди, с по 128 – 512 спори.

Паднали на земята, спорите веднага прорастват (има сведения, че те могат да прорастнат даже в спорангиите) и образуват многогодишни гаметофити с дължина до 30 см.

Практическото значение на осмундовите не е голямо. Младите още не съвсем разтворени листа се отрязват и се варят в солена вода за салата. Има сведения, че отвара от коренища на осмунда помага при лечение на рахит и стомашни разстройства. Основно осмундовите са декоративни растения.

Статията е прегледана 7295 пъти

Източници

Прочетете още

Етикети

Коментирай статията

Коментари

Няма коментари към тази статия.
Бъдете първият, оставил коментар

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook