Правопис при растенията

Правопис при растенията

Публикувано от на

Последна промяна на 09 април 2013 г.

При растенията, правописът и изговорът на латинските имена е лесен: просто се четат, както са изписани. Има някои особености, на които ще се спрем в този материал:

1. Изговор на гласните:
- “I” се изговаря винаги като „и“, а не като „й“, напр. Ionopsis = и-о-н-о-п-сис, но Iantha Stage = Янта стейдж, тъй като е хибрид и собствено име;
- “Y” в началото се чете като „Й“, а в средата на името на орхидеята като „ю“.

2. Изговор на двугласните
- Двойните гласни при орхидеите се изговарят поотделно: coerulea = це-ру-ле-а, а roseus = ро-зе-ус, lindenii = лин-де-ни-и.

3. Изговор на съгласните
- “c” се изговаря като „к“ пред ae, e, ei, I, y, но и като „ц“, напр. Oncidium Croesus = Он-ци-ди-ум кро-е-сус;
- “cc” се изговаря като „кц“, напр. coccinea = кок-ци-не-а;
- “ch” пред съгласна се чете като „к“, а пред гласна като „х“;
- “v” се произнася като „в“, напр. Vanda = Ван-да;
- “qu” се произнася като „кв“, напр. quinquenervus = квин-кве-нер-вус;
- “gu” се произнася като „гв“, напр. unguiculatus = ун-гви-ку-ла-тус;
- “su” в началото на думата се произнася като „св“, напр. suasis = сва-сис;
- “ti” се произнася като „т-и“, а не като „тй“, напр. Comparettia = Ком-па-ретт-и-а.

При двусричните думи, ударението пада върху първата сричка, а при думите с три и повече срички – върху предпоследната.

Правописът и съкращенията не само при орхидеите, а при останалите растения подлежат на международно приети правила, като често това не се взема предвид. Валидните и признати съкращения са определени в „Списъка на Сандлър“. Често в литературата или Интернет можете да срещнете P. като съкращение на Phalaenopsis, но и на Paphiopedilum. Както сами разбирате, това може да доведе до недоразумения. Правилните в случай съкращения са съотв. Phal. и Paph.

Родовите имена и имената на многородовите хибриди се изписват с курсив, а имената на кръстоските – с нормален шрифт. Родът винаги започва с главна буква, а определението с малка, напр. Phalaenopsis schilleriana. Името на вида се състои от родовото име и определението. Естествените хибриди се пишат с курсив, но с кръстче, напр. Phalaenopsis X intermedia. Когато хибридът е получен изкуствено, правилното наименование е Phalaenopsis Intermedia.

Както орхидеите, така и всички останали растения може да имат имена на сорта и на култивара, които просто се добавят, напр. Phal. amboniensis “Goldschatz” или  Slc. Hazel Boyl cv. Hanajima’s Drea. В последния пример, Slc. Hazel Boyl е кръстоска с жълто, оранжево, червено и пъстро поколение, докато Slc. Hazel Boyl “Royal Scarlet” е винаги тъмночервен.

Статията е прегледана 3555 пъти

Източници

Прочетете още

Етикети

Коментирай статията

Коментари

Няма коментари към тази статия.
Бъдете първият, оставил коментар

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook