Елафоглосум (Elaphoglossum)

Елафоглосум (Elaphoglossum)

Семейство Изтравничеви (Aspleniaceae)

Публикувано от на

Последна промяна на 13 юли 2013 г.

В подсемейство Elaphoglossoideae има 3 рода, представителите на които обитават тропическите и субтропическите области. Сред предимно наземните растения в семейство Изтравничеви (Aspleniaceae), подсемейство Elaphoglossoideae се явяват изключение: те са най-често епифити.

Голяма част от видовете в това подсемейство съставляват един голям род – родът Елафоглосум (Elaphoglossum).

Видовете на род Елафоглосум (Elaphoglossum) са широко разпространени в тропиците и субтропиците по цялото земно кълбо, но особено много в тропиците на Новия Свят. От 400-те негови вида, около 350 растат в тропическа Америка. Особено много своеобразни видове, често ендемити, обитават Андите, където на височина достигат до 3400 м.

Видовете на Елафоглосума имат възходящи или къси пълзящи коренища, способни да се катерят по скалите.

Листата най-често са целокрайни, имат съчленение с особени израстъци – коренища, на които се образуват. При много видове, растящи в крайни условия на съществуване, листата са дебели и кожести, често покрити с люспи и власинки. Фертилните листа, имащи обикновено редуцирана петура и различаващи се от стерилните, от долната страна са гъсто покрити със спорангии. На младите листа отначало се образуват закръглени соруси, но с растежа на листата сорусите се сливат и възниква агростихоиден тип спорангии. Характерно за много видове елафоглосуми, както и за други представители на подсемейството, е наличието на парафизи – стерилни образувания в сорусите, смесени със спорангии и играещи защитна роля. Установено е, че епифитните видове, повече подложени на въздействието на условията на средата, имат парафизи по-често, отколкото наземните. Спорите на елафоглосума са билатерални, със сложна и разнообразна структура. Израстващите от спорите гаметофити се отнасят към групата бавно развиващи се, но дълго живеещи. На ранните стадии те имат сърцевидна форма, а след това в течение на няколко месеца или дори година силно се удължават, придобиват лентовидна форма, често с вълнисти краища, по които има многочислени ризоиди. Антеридии и архегонии се появяват на гаметофита, когато той достигне възраст 4 – 8 месеца, а в някои случаи даже 1 година. Такова късно появяване на полови органи е свързано, вероятно, със забавеното развитие на гаметофита, а дългият растеж на последния се явява следствие от съществуването в равномерния климат в тропиците.

Някои видове Elaphoglossum:

Elaphoglossum alfredii (Коста Рика)

Elaphoglossum alfredii

Elaphoglossum alfredii

Elaphoglossum ambiguum (Еквадор)

Elaphoglossum ambiguum

Elaphoglossum amygdalifolium (Коста Рика)

Elaphoglossum amygdalifolium

Elaphoglossum andinum (Еквадор)

Elaphoglossum andinum

Elaphoglossum argyrophyllum (Еквадор)

Elaphoglossum argyrophyllum


Родове Peltapteris и Microstaphylla

Другите родове на подсемейство Elaphoglossoideae имат само по няколко вида. Епифитният род Peltapteris и наземният род Microstaphylla се различават от Елафоглосума главно по различната степен на насеченост на листата. Родът Peltapteris има, освен това, и не големи различия в строежа на гаметофита, който е без власинки, за разлика от Елафоглосума и повечето други родове Асплениеви, а и в неговото развитие няма сърцевиден стадий.

Peltapteris peltata

Peltapteris peltata

 

Статията е прегледана 3386 пъти

Източници

Прочетете още

Етикети

Коментирай статията

Коментари

Няма коментари към тази статия.
Бъдете първият, оставил коментар

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook