Онлайн магазин за цветя FlowersNet.info :: Торове за цветя
Телиптерисови (Thelypteridoideae)

Телиптерисови (Thelypteridoideae)

Семейство Изтравничеви (Aspleniaceae)

Публикувано от на

Последна промяна на 17 юли 2013 г.

Телиптерисовите представляват своеобразна група, понякога разглеждана като самостоятелно семейство. Те са широко разпространени в тропиците и субтропиците на двете полукълба, където са съсредоточени около 900 вида. Само 1% от видовия състав е свойствен за умерената зона, а в Европа има всичко 5 вида.

Телиптерисовите добре се отличават от другите папрати по наличието на едноклетъчни игловидни власинки на връхната страна на главната жилка на листа и две проводящи снопчета в дръжката, които се сливат в основата на листната петура.

Разделянето на тази група папрати на родове представлява значителна трудност за птеридолозите, заради голямото количество признаци, различно съчетаващи се при тези папрати. Съвременните птеридолози са на диаметрално противоположни становища. Едни обединяват почти всички видове телиптерисови в един голям род Thelypteris, други ги разбиват на голям брой малки родове, характеризиращи се с еднакво основно хромозомно число (в подсемейството като цяло то варира от 27 до 36) или еднакъв тип строеж на спорите, наличие или не на власинки, жилкуване, наличие или отсъствие на редуцирани сегменти в основата на листа и т. н.

Най-важните тропически родове телиптерисови, при “раздробената” класификация на подсемейството са:

  • Род Goniopteris – в тропическа Америка;
  • Род Sphaerostephanos – в Азия и по тихоокеанските острови;
  • Род Mesophlebion – в Азия и по тихоокеанските острови;
  • Род Coryphopteris – в Азия и по тихоокеанските острови;
  • Род Cyclosorus – с неголям брой видове в тропиците на двете полукълба.


Телиптерисовите са наземни растения с пълзящи или вертикални коренища и перести (до триперести), обикновено кожести листа със закръглени или удължени соруси, разположени на прости или разклонени странични жилки. Характерна особеност на листата на много тропически видове телептерисови е наличието по двете страни на главната жилка на листа и дръжката на аерофори – ивичка от особена тънкостенна тъкан. Участък от такава тъкан има, освен това, в основата на всеки листен сегмент. Аерофорите изпълняват дихателна функция. Те са добре забележими на младите листа, понеже са светли, поради наличието на въздух в тях. При някои тропически видове, живеещи в много влажни условия, аерофорите в основата на сегментите са издути. Листата на тези видове в младо състояниеса покрити със слуз. Прорастващите през слузта аерофори намаляват трудностите при газообмена.

Thelypteris palustrisThelypteris palustris расте по покрайнините на блата, гористи речни брегове, влажни ливади и в заблатени гори. Сред блатните папрати това е най-широко разпространения вид.
Листата са тясно-ланцетни, стеснени към основата на листната петура. Сорусите в младо състояние са закрити от покривалца и разположени по средата между средната жилка и края на сегмента.

Статията е прегледана 2146 пъти

Източници

Етикети

Коментирай статията

Коментари

Няма коментари към тази статия.
Бъдете първият, оставил коментар

Вашият коментар

Препоръчваме ви да прочетете

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook