Болботис и Егенолфия (Bolbitis и Egenolfia)

Болботис и Егенолфия (Bolbitis и Egenolfia)

Семейство Изтравничеви (Aspleniaceae)

Публикувано от на

Последна промяна на 29 януари 2014 г.

Двата рода са близки. Родът Болботис (Bolbitis) включва 86 вида, а род Егенолфия (Egenolfia) включва 11 вида. Видовете, принадлежащи на тези родове растат главно в тропическа Азия – по скали, в близост до горски реки и ручеи, понякога и на не голяма височина по стволове на дървета. Това са малки или със средни размери папрати с диморфни, обикновено перести листа. Фертилните листа при Болботис (Bolbitis) имат дълги дръжки и тесни сегменти. При стерилните листа сегментите са по-широки, а челният сегмент е издължен и образува на върха спящи пъпки. Пъпки понякога се образуват и на страничните сегменти.

Видовете от рода Егенолфия (Egenolfia) обитават обикновено планински области и, както и видовете Болботис (Bolbitis), се срещат по скалисти и каменисти субстрати в близост до водни потоци в гъсти гори.

При егенолфиите освен фертилните и стерилните листа, могат да се появяват и листа от смесен тип – с редуващи се спороносни и стерилни сегменти - батифили.

Някои видове Болботис (Bolbitis):

Bolbitis heteroclita
Bolbitis lindigii
Bolbitis nicotianifolia
Bolbitis portoricensis
Bolbitis heudelotii


Bolbitis heudelotii е известен като аквариумно растение. Той е внесен в Европа в 1959 г. Родината му е тропическа Западна Африка. Расте на гниещи стволове на дървета в крайбрежни гори. Освен това расте и в ручеи и реки на дълбочина не повече от 1 м. Това е папрат с красиви перести листа и пълзящо коренище, покрито със златисто - жълти или тъмно кафяви люспици.
 


В семейство Изтравничеви (Aspleniaceae) влизат около 4000 вида наземни и епифитни папрати, населяващи предимно влажни места. Техни характерни признаци са: мрежовидни коренища, покрити с люспи, дорсални (разположени по горната страна на листата) соруси, снабдени с истински покривалца (индузии) и билатерални спори.


Подсемейство Lomariopsidoideae

Подсемейство Lomariopsidoideae по своите морфологически свойства и основно хромозомно число (41) е близко до друго подсемейство Elaphoglossoideae – и някои птеридолози ги обединяват. Към това подсемейство спадат 6 – 7 рода и 165 вида, разпространени в тропическите райони.
Видовете от това подсемейство се характеризират с дорси-вентрални коренища с два или няколко реда листа на дорсалната (горната) страна и акростихоидни спорангии.

 

Статията е прегледана 2983 пъти

Източници

Етикети

Коментирай статията

Коментари

Няма коментари към тази статия.
Бъдете първият, оставил коментар

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook