Ериосорус (Eriosorus)

Ериосорус (Eriosorus)

Семейство Папратови (Pteridaceae)

Публикувано от на

Последна промяна на 27 ноември 2014 г.

Ериосорус (Eriosorus) има сходен ареал с този на джеймсонията и също така е с неголямо разнообразие на видовете. Разпространен е в Андите, преди известен под името Gymnogramme. Той включва около 25 вида.

Тези папрати в повечето случаи са със среден размер. Листата им са дву- или триперести (понякога повече), с разнообразна форма. Сред тях се срещат и видове с големи (до 3 м.) листа, захващащи се или лазещи по опора.

Видове ериосоруси:

Eriosorus congestus

Ериосорус (Eriosorus) - Eriosorus congestus

Eriosorus flexuosa

Ериосорус (Eriosorus) - Eriosorus flexuosa

Eriosorus flexuosus

Ериосорус (Eriosorus) - Eriosorus flexuosus

Eriosorus warscewiczii

Ериосорус (Eriosorus) - Eriosorus warscewiczii

 


Семейство Адиантови (Adiantaceae)

Семейство Адиантови (Adiantaceae)е голямо семейство, обединяващо морфологично разнообразни типове, главно тропически папрати с пълзящи коренища, покрити с люспи или, по-рядко, с власинки. За всички представители на семейството са характерни соруси без истински покривалца, или разположени по цялата дължина на жилките на долната повърхност на листа, или съсредоточени на края на жилките и често обединени в една непрекъсната линия. В последния случай те обикновено са защитени от завития край на листа или лежат в особени браздички. Спорангиите са с вертикални отвори от дебелостенни клетки и съдържат тригодишни спори, обикновено с форма на тетраедър, но в някои групи има и билатерални (огледално-симетрични) спори. Разнообразието на спорофитите на тези папрати съответства и на разнообразието на гаметофитите. Гаметофитите са с най-различни форми, при много родове – асиметрични, със странични израстъци. При такова разнообразие на тези папрати, удивителна е тяхната константност по отношение на основното хромозомно число: почти всички, изследвани до сега представители на семейството са диплоиди или полиплоиди на основата на хромозомно число х = 29 или 30.

В средите на птеридолозите няма единство в разбиранията за обема на семейството и ранга на различните групи папрати, отнасящи се към адиантовите, тъй като големият полиморфизъм на тези растения не позволява да се разделят те на точни категории. Особено това се отнася за групата родове, обединени в подсемейство Adiantoideae.

 

Статията е прегледана 3393 пъти

Източници

Етикети

Коментирай статията

Коментари

Няма коментари към тази статия.
Бъдете първият, оставил коментар

Вашият коментар

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook