14 резултати от търсене на "Pteridaceae"

 • Акростихум (Acrostichum)

  Акростихум (Acrostichum)

  Публикувано от Borjana на 26.11.2014г.

  Родът Акростихум (Acrostichum) е друг много интересен представител на подсемейство Pteridoideae, който обитава тропическите крайбрежия. Представителите му достигат височина най-често 1,5 – 2 м, но понякога достигат до 3 – 4 м. Прочетете още ...

 • Цератоптерис (Ceratopteris)

  Цератоптерис (Ceratopteris)

  Публикувано от Borjana на 30.11.2014г.

  Род Цератоптерис (Ceratopteris) е разпространен в тропическите и субтропическите райони. Представляват водни или блатни растения, или свободно плаващи във водоеми заедно с други водни растения, или вкоренени в тинеста почва на дъното на плитки водоеми. Прочетете още ...

 • Адиантум (Adiantum)

  Адиантум (Adiantum)

  Публикувано от Borjana на 15.05.2011г.

  Прочетете още ...

 • Хемионитис (Hemionitis)

  Хемионитис (Hemionitis)

  Публикувано от Borjana на 30.01.2014г.

  Представителите на род Хемионитис (Hemionitis) имат типични гимнограмоидни соруси. За листата им е характерно мрежовидно жилкуване и същата мрежа образуват разположените отдолу жилки на спорангиите. В рода влизат 6 - 8 мезофилни, главно тропически американски видове. Прочетете още ...

 • Джеймсония (Jamesonia)

  Джеймсония (Jamesonia)

  Публикувано от Borjana на 31.01.2014г.

  Някои Гимнограмоидни папрати са разпространени изключително в Америка. Към тях принадлежи род Джеймсония (Jamesonia) с 20 вида. Те живеят в планински области на височина от 1500 до 5000 м от Южно Мексико до Централна Боливия и Бразилия. Прочетете още ...

 • Ериосорус (Eriosorus)

  Ериосорус (Eriosorus)

  Публикувано от Borjana на 01.02.2014г.

  Ериосорус (Eriosorus) има сходен ареал с този на джеймсонията и също така е с неголямо разнообразие на видовете. Разпространен е в Андите, преди известен под името Gymnogramme. Той включва около 25 вида. Прочетете още ...

 • Хейлантес (Cheilanthes)

  Хейлантес (Cheilanthes)

  Публикувано от Borjana на 12.02.2014г.

  Към рода Хейлантес (Cheilanthes) спадат до 130 вида. Те обитават засушливи места в Америка и Африка. Не много видове се срещат също в Средиземноморието, планинските области в Азия, Австралия и по островите в Тихи океан. Прочетете още ...

 • Пелея (Pellaea)

  Пелея (Pellaea)

  Публикувано от Borjana на 13.02.2014г.

  Род Пелея (Pellaea) включва около 80 вида, живеещи в планинските области и на двете полукълба. Най-много видове пелеи се срещат в Южна Америка и Южна Африка. На юг пелеите достигат Чили и Нова Зеландия, на север – Канада. Прочетете още ...

 • Анограма (Anogramma leptophylla)

  Анограма (Anogramma leptophylla)

  Публикувано от Borjana на 18.10.2014г.

  Анограма (Anogramma leptophylla) е малка изящна папрат. Тя е широко разпространена по скалисти засенчени места в Централна и Южна Америка, Австралия, Тасмания, Нова Зеландия, Западна и Южна Европа, Африка и Средна Азия. Прочетете още ...

 • Питирограма (Pityrogramma)

  Питирограма (Pityrogramma)

  Публикувано от Borjana на 20.10.2014г.

  Видовете от рода Pityrogramma са разпространени главно в Америка, от 40 вида само няколко се срещат в Африка и пренесени в Азия. Те се отнасят към, така наречените, “сребристи” и “златисти” папрати и се отглеждат масово в оранжерии и в домове. Прочетете още ...

Абонамент

Ако искате да сте в крак с новостите от света на цветята, изберете от следните възможности:

Намерете ни във Facebook